Bilder fra arbeid vi har utført.

 

Prosjekt Telavåg