Godkjent foretak


Organisasjonsnr: 884254132   Godkjent til: 01.07.2006
Krydsby Kaiservice AS
5200 OS
Tlf: 56 30 60 82   Faks: 56 30 60 82

Internett-data oppgitt av foretaket:
Epost: hkryds@sensewave.com   Hjemmeside: http://www.krydsby.com/

Foretaket er godkjent innenfor følgende 2 godkjenningsområder:

v     Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1

v     Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1

Krydsby Kaiservice AS oppgir at foretaket utfører arbeider med egne ressurser innenfor følgende arbeidsområder:

Mur og betong

Data pr. 18-01-04

 

Denne godkjennelsen finnes også på websidene til Statens Bygningstekniske Etat.